Gebruiksaanwijzing

Cacipliq20® is zeer eenvoudig te gebruiken. In de onderstaande beschrijving leest u op hoofdlijnen hoe u het medische hulpmiddel dient toe te passen bij patiënten. De pdf in de navigatiebalk is een uitgebreidere gebruiksaanwijzing, ook in het Nederlands. 

Gebruiksaanwijzing

Cacipliq20®-spray 7,5 RGTA®

Helende oplossing voor chronische huidwonden

Matrixtherapie voor regeneratie

SAMENSTELLING

Natriumzout van een 1-6 poly(carboxymethylglucosesulfaat) 0,1 mg/mL, natriumchloride 9 mg/mL, natriumhydroxide qs pH van 6,5 +/- 0,5, gezuiverd water qsp.

ALGEMENE INFORMATIE

Cacipliq20®-spray is een RGTA® (ReGeneraTing Agents)-middel ter bescherming van matrixweefsel en ter bevordering van de natuurlijke regeneratie van de huid. Het wordt geleverd in een sprayfles met 7,5 mL Cacipliq20®-oplossing. Elke spray verspreidt een dosis van 0,14 mL.

BEOOGD GEBRUIK

Cacipliq20® is een RGTA® (ReGeneraTing Agent)-middel bedoeld om de heling van chronische huidzweren te verbeteren door het herstel van de extracellulaire matrix te bevorderen, met als gevolg een vermindering van de door laesies veroorzaakte pijn.

INDICATIE

Het is geïndiceerd voor chronische huidzweren veroorzaakt door druk, perifeer vaatlijden (bijv. stadium IV volgens de classificatie van Leriche en Fontaine) of diabetes (met inbegrip van amputatie) en die na 6 maanden standaardzorg geen neiging tot helen vertonen of na 12 maanden nog steeds niet zijn geheeld.

BEHANDELING

Cacipliq20® moet tweemaal per week (om de 3 tot 4 dagen) worden aangebracht, het liefst wanneer het verband wordt vervangen. Als u het product vaker gebruikt, zou dit het therapeutische effect kunnen verminderen.

Resultaten kunnen van patiënt tot patiënt variëren en uw arts zou afhankelijk daarvan de duur van de behandeling kunnen aanpassen. Normaal gesproken zouden resultaten binnen 3 maanden na het eerste gebruik zichtbaar moeten zijn.

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Wanneer u een wond met Cacipliq20® behandelt, dient u de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen te hanteren (bijv. handen wassen, gepaste beschermende kleding, laken onderzoekstafel enz.). In geval van een scherp debridement, volgt u de procedures volgens de huidige beste praktijken om steriliteit te garanderen en kruisbesmetting te voorkomen.

Breng om de 3 tot 4 dagen (tweemaal per week) aan op chronische huidwonden. Bereid voorzichtig het wondgebied voor om ervoor te zorgen dat de wond vrij is van wondvocht, fibrineklonters en necrotisch weefsel. Uitspoelen met fysiologische zoutoplossing. Gebruik geen jodium, zilver of andere op polykationen gebaseerde oplossingen alvorens Cacipliq20® te gebruiken.

Houd de sprayfles op 5 cm afstand van de wond en spray het middel over de gehele oppervlakte van de wond, met inbegrip van de randen. Wacht 5 min. en bescherm de wond vervolgens met het gebruikelijke verband, zoals gaasverband met paraffine en een niet-klevend secundair verband (gebruik geen zilver of ander op polykationen gebaseerd verband).

Elke spray verspreidt 0,14 mL over een gebied van 7 tot 9 cm². Respecteer de dosis: te veel aanbrengen zou het therapeutische effect kunnen verminderen.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergieën voor of anafylactische reacties op een van de bestanddelen of heparinoïden.

WAARSCHUWINGEN

Omwille van het gebrek aan klinische gegevens is Cacipliq20® niet geïndiceerd voor gebruik door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en ook niet voor patiënten jonger dan 18 jaar.

Stikgevaar: buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet injecteren.

Niet inslikken (indien ingeslikt, de mond spoelen met water) of op een andere manier gebruiken dan voorgeschreven (zie gebruiksaanwijzing).

Respecteer de voorgeschreven dosis. Als Cacipliq20® te vaak wordt aangebracht, kan dit het therapeutische effect verminderen.

Houd eventuele infecties onder controle en reinig de wond alvorens deze te behandelen.

Niet gebruiken op necrotisch weefsel.

Niet gebruiken op erg etterende wonden.

Niet gebruiken bij patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen of voor heparinoïden. Personen die gevoelig zijn voor heparinoïden zouden een lokale reactie kunnen hebben (roodheid, lokale zwelling, pijn enz.), die het helingsproces normaal gesproken niet beïnvloedt. Als de symptomen blijven voortduren, of erger worden, stopt u met het gebruik van het middel en wint u medisch advies in.

Cacipliq20® is niet geïndiceerd voor patiënten die in aanmerking komen voor chirurgie met revascularisatie.

Cacipliq20®is niet geïndiceerd voor patiënten die gebruikmaken van een niet-verwijderbare afscheidingslaars ter behandeling van diabetische voetzweren.

De sprayfles is ontworpen om de oplossing tot 6 maanden na de eerste spray te beschermen tegen besmetting. Als de kop van de fles echter in contact komt met de wond, of op een andere manier besmet raakt, dient het externe oppervlak van de pomp voorafgaand aan het volgende gebruik te worden gedesinfecteerd (bijv. met een alcoholdoekje). Het product moet 6 maanden na de eerste spray worden weggegooid. Probeer het niet opnieuw te steriliseren.

Volgens de onderzoeken en literatuur over chemische reactiviteit mag Cacipliq20® niet worden gebruikt met:

lokaal aangebrachte aminoglycoside-antibiotica (gentamicine, neomycine enz.),

oplossingen die zilverzouten, jodium, koper, goud of op polykationen gebaseerde producten zoals desinfectiemiddelen op basis van quaternair ammonium (bijv. benzalkoniumchloride) bevatten

aangezien deze ionen de molecule kunnen remmen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.

Geen gereedschap gebruiken om de verpakking te openen.

In geval van onbedoeld contact met de huid of contact met de ogen, uitspoelen met lauw stromend water.

Om het risico op kruisbesmetting te verminderen, wordt het niet aanbevolen een enkele fles Cacipliq20®-SPRAY bij verschillende patiënten te gebruiken

GEBRUIKERS

Cacipliq20® moet het liefst worden aangebracht op een wond die is gereinigd door een medische zorgverlener met scherp debridement. Cacipliq20® is ook doeltreffend wanneer het door de patiënt of zijn/haar verzorger wordt aangebracht op een gereinigde wond, vrij van wondvocht, fibrineklonters en necrotisch weefsel.

Cacipliq20® moet worden gebruikt onder toezicht van een medische zorgverlener.

OPSLAG

Bewaren op een droge plaats tussen 2 °C en 25 °C. Occasioneel kort blootstellen aan hogere temperaturen (minder dan 40 °C) beschadigt de integriteit van het product niet. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat aangegeven.

Niet gebruiken als de fles of spraykop beschadigd en niet steriel is. Gebruiken binnen 6 maanden na de eerste spray.

VERKLARING VAN DE INTERNATIONALE SYMBOLEN

Fabrikant

Partijcode

Uiterste gebruiksdatum

Opgelet: documenten raadplegen

Gebruiksduur vanaf datum van openen

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

Steriel product. Gesteriliseerd met aseptische verwerkingstechnieken (dubbele filtratie)

Niet opnieuw steriliseren

Bewaren buiten bereik van direct zonlicht

Temperatuurbeperking

FABRIKANT VAN Cacipliq20®:

OTR3, 4 rue Française, 75001 PARIJS, FRANKRIJK

contact@otr3.com

Tel.: +33(0)1 83 64 23 00

Fax: +33(0)9 55 72 44 53

Laatst bijgewerkt: maart 2018 (ed. 02)

PDF download

Gebruiksaanwijzing